Om föreningen

Föreningen
Brf Ässjan 5 i Vasastaden ligger på Vanadisvägen 44 och Vanadisplan 2 i Stockholm. Föreningen har ett flerbostadshus i fem bostadsvåningar samt en inredd vind - med totalt 28 lägenheter och 4 lokaler på bottenvåningen. Föreningen bildades 1991 för att sedan förvärva fastigheten, inklusive tomten 1992. De allmänna utrymmena består av källarförråd, tvättstuga, soprum med källsortering, cykel- och barnvagnsrum. Fastigheten har genomgått en totalrenovering 1987. Under årens lopp har ett antal upprustningar genomförts, såsom tak, trapphus, installation av fiberkabel, tvättstuga, hissar, bottenvåningens fasader, målning av fönster o s v.

Kontakt
Föreningens postadress är: Brf Ässjan 5, Vanadisplan 2, 113 31 Stockholm

Organisationsnummer: 716421-6058

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen handhas av Storholmen Förvaltning AB sedan 2017.

Adress:
Brf Ässjan 5
c/o Storholmen Förvaltning AB (577)
Box 56012
102 17 Stockholm

Tel: 0771-786 746
e-post: info@storholmen.se

För fastighetsskötseln svarar Hagbergs Fastighetsservice AB sedan mars 2019.